S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace k auditu

Vytvořeno: 7. 2. 2023 Poslední aktualizace: 7. 2. 2023

U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000 Kč (na projekt), je příjemce povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu (audit) ke každému podpořenému projektu v rámci programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022 nezávislým auditorem nebo auditorskou společností, včetně projednání zprávy o revizi projektu nejvyšším orgánem právnické osoby. Termín pro zaslání zprávy nezávislého auditora o revizi projektu je 30. června 2023. Zprávu příjemce dotace předloží prostřednictvím systému Grantys (nezasílá se datovou schránkou!).

Postup vyplnění a odevzdání auditu:

  1. V sekci Projekty (na horní liště) vyberte projekt, u kterého chcete audit odevzdat.
  2. V sekci Zprávy v levém menu zvolte Audit (tlačítko Upravit).
  3. Do sekce Soubory v levém menu vložte dokument.
  4. Před odesláním uložte změny prostřednictvím tlačítka Uložit změny v levé části obrazovky.
  5. Dokument odešlete zeleným tlačítkem Odeslat (po odeslání již zprávu nemůžete měnit).