S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Informace k antigennímu testování

Vytvořeno: 11. 11. 2020 Poslední aktualizace: 11. 11. 2020

Ministerstvo zdravotnictví přináší návod na používání a interpretaci výsledků antigenního testu, platné algoritmy a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví související s antigenním testováním.

Více informací najdete na našich webových stránkách koronavirus.mzcr.cz.