S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace akreditovaným pracovištím, která zajišťují postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 23. 3. 2016 Poslední aktualizace: 3. 11. 2022

Na základě Usnesení vlády České republiky o Strategii romské integrace do roku 2020 ze dne 23. února 2015 č. 127 Vás informujeme o vyplývajících úkolech pro jednotlivé rezorty.

Ministerstva zdravotnictví se v rámci postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků týká opatření 8.3 c), které zní:

„Rozpracovat a podporovat systematické a standardizované vzdělávání zdravotnických pracovníků na všech pozicích pro práci s etnickou menšinou (Romové), jako s osobami s odlišnou sociální a kulturní zkušeností; výuka by měla být standardizována, a to jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska rozsahu, jakou by v rámci systematického vzdělávání zdravotnických pracovníků měla mít“

Na základě výše uvedeného Usnesení vlády o Strategii romské integrace do roku 2020 Vás žádáme, abyste v rámci postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků využívali při výuce teoretické části u akreditovaných kvalifikačních kurzů a v základním modulu specializačního vzdělávání doporučené podklady, které zajišťuje a shromažďuje Rada vlády pro záležitosti romských komunit.

Odkaz na dokumenty zveřejňované sekretariátem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny naleznete ZDE (vlada.cz)

Přílohy