S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Implementace Programu švýcarsko – české spolupráce

Vytvořeno: 5. 8. 2008 Poslední aktualizace: 5. 8. 2008

Dne 20.12.2007 byla v Bernu podepsána „Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“.


„Rámcová dohoda“, stanovující rámcové podmínky pro předkládání a schvalování návrhů projektů/programů a jejich následnou realizaci, umožní České republice přijímat do r. 2011 finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,780 mil. CHF.


V současné době probíhá mezi MZ ČR a MF vyjasnění institucionální zajištění implementace programu pro oblast podpory 4.2 – Zdraví