S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Implementace Programu švýcarsko – české spolupráce

Vytvořeno: 5. 8. 2008 Poslední aktualizace: 5. 8. 2008

Dne 20.12.2007 byla v Bernu podepsána „Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“.


„Rámcová dohoda“, stanovující rámcové podmínky pro předkládání a schvalování návrhů projektů/programů a jejich následnou realizaci, umožní České republice přijímat do r. 2011 finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,780 mil. CHF.


V současné době probíhá mezi MZ ČR a MF vyjasnění institucionální zajištění implementace programu pro oblast podpory 4.2 – Zdraví