II. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2019

Vytvořeno: 25. 6. 2019 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

V případě neobsazení přidělených rezidenčních míst v 1. kole výběrového řízení, jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni dle § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), tuto skutečnost oznámit ministerstvu a výběrové řízení zopakovat.

Seznam o vyhlášení 2. kola výběrového řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení.

Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede poskytovatel zdravotních služeb tak, aby finanční a vzdělávací plány vybraného rezidenta byly předloženy nejpozději do 28. 8. 2019.

Zasílání:

vyplněný formulář obsahující informace o vybraném rezidentovi zasílejte elektronicky administrátorovi:

e-mail: votrubova@ipvz.cz

nebo

ID DS: cf2uiwg

V případě dotazů neváhejte kontaktovat:

tel: 271 019 563

Přílohy