S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Hodnotící kritéria

Vytvořeno: 8. 1. 2020 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví je určen na období tří let 2019-2021. Vzhledem k tomu, že na každý kalendářní rok jsou zveřejňovány aktuální priority, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) pro každý kalendářní rok kritéria pro hodnocení žádostí, která zohledňují priority pro konkrétní kalendářní rok a aktualizovanou verzi Metodiky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví.

 

Přílohy