Hodnocení Závěrečných zpráv projektů MZ ČR (AZV ČR) ukončených v roce 2020

Vytvořeno: 5. 8. 2021 Poslední aktualizace: 5. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů MZ ČR (AZV ČR) ukončených k 30. 6. 2020 a k 31. 12. 2020 vč. projektů nominovaných na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje ze soutěží VES 2015, VES 2016 a VES 2017 (viz příloha Seznam-hodnocených-ZZ-projektů-ukončených-v-roce-2020.pdf).

Projekty byly hodnoceny v čtyřstupňové kategorii V, U, O, S. Posudky k závěrečným zprávám za rok 2020 byly pro řešitele a další pověřené osoby zveřejněny v ISVP (1x posudek zpravodaje a min. 2 externích oponentů).

Souhrnná tabulka Hodnocení Závěrečných zpráv:

Hodnocení

V – vynikající *

U – uspěl

O – nesplněno, bez sankcí

S – nesplněno, sankce **

Celkem

Počet

48

24

3

0

75

Celkem bylo hodnoceno 75 Závěrečných zpráv (vč. jednoho projektu ukončeného k 30. 6. 2020).

 *) 16 projektů hodnocených v kategorii „V“ bylo nominováno na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje. Z těchto nominací vybere Vědecká rada AZV ČR (VR) a Předsednictvo AZV ČR, po prezentacích řešitelů na zasedání dne 3. 9. 2021, 10 projektů k udělení ocenění. Návrh následně schvaluje také pan ministr, řešitelům vybraných projektů bude předáno ocenění slavnostním způsobem (v prosinci 2021).

 ** V případě závěrečného hodnocení ukončeného projektu v kategorii „S“ je Poskytovatel oprávněn požadovat po Příjemci vrácení dotace podle míry nesplnění zadání, a to až do výše 100 % čerpané účelové podpory za celou dobu řešení projektu. Výše sankce bude posuzována individuálně na návrh odborných orgánů AZV ČR. Řešiteli takto hodnoceného projektu nebude po dobu 3 let (počínaje udělením tohoto hodnocení, nikoliv od ukončení projektu) přidělena účelová podpora MZ ČR, tudíž je bude po tuto dobu vyřazen z účasti v dalších veřejných soutěžích v roli navrhovatele.

Přílohy