Hodnocení Závěrečných zpráv projektů k 31.12.2009

Vytvořeno: 4. 8. 2010 Poslední aktualizace: 4. 8. 2010

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů IGA MZ ukončených k  31.12.2009 (viz příloha Seznam hodnocených Závěrečných zpráv projektů).


Projekty byly hodnoceny dle Zadávací dokumentace ve dvojstupňové kategorii A a B (řešení zahájeno v roce 2007 – Zadávací dokumentace 2006) a ve čtyřstupňové kategorii A, B, C, D (řešení zahájeno v ostatních letech) 


Souhrné tabulky Hodnocení Závěrečných zpráv:


Celkem bylo hodnoceno 220 Závěrečných zprávHodnocení


A


B


C


D


Celkem


Počet


202


17


1


0


220


 


Hodnocení typu A, B – řešení zahájeno v roce 2007Hodnocení


A


B


Celkem


Počet


144


5


149


 


Hodnocení typu A, B, C, D – řešení zahájeno v ostatních letechHodnocení


A


B


C


D


Celkem


Počet


58


12


1


0


71

 
 
Nejlépe hodnocené Závěrečné zprávy byly navrženy na ocenění: „Cena ministra zdravotnictví“ za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje.

Přílohy