S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Hodnocení Průběžných zpráv za rok 2013

Vytvořeno: 2. 7. 2014 Poslední aktualizace: 2. 7. 2014

 

Z celkových 468 Průběžných zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku 2014 a hodnoceny na zasedáních Oborových komisí, bylo doporučeno 467 projektů k pokračování v jejich řešení. Zbývající 1 projekt byl navržen na zastavení.

U 24 projektů bylo navrženo pokračovat s podmínkou, na kterou byli řešitelé upozorněni. Všichni řešitelé doložili požadované vysvětlení, které Oborová komise schválila, či vzali na vědomí její upozornění pro další léta řešení.

Vědecká rada IGA MZ schválila navržené podmínky, doporučuje pokračování 467 projektů a 1 příjemci/řešiteli projektu navrženého na zastavení bylo umožněno vyjádření a probíhá přezkumné řízení.

Přílohy