S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Hodnocení Průběžných zpráv za rok 2013

Vytvořeno: 2. 7. 2014 Poslední aktualizace: 2. 7. 2014

 

Z celkových 468 Průběžných zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku 2014 a hodnoceny na zasedáních Oborových komisí, bylo doporučeno 467 projektů k pokračování v jejich řešení. Zbývající 1 projekt byl navržen na zastavení.

U 24 projektů bylo navrženo pokračovat s podmínkou, na kterou byli řešitelé upozorněni. Všichni řešitelé doložili požadované vysvětlení, které Oborová komise schválila, či vzali na vědomí její upozornění pro další léta řešení.

Vědecká rada IGA MZ schválila navržené podmínky, doporučuje pokračování 467 projektů a 1 příjemci/řešiteli projektu navrženého na zastavení bylo umožněno vyjádření a probíhá přezkumné řízení.

Přílohy