S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Hodnocení Průběžných zpráv za rok 2012

Vytvořeno: 3. 7. 2013 Poslední aktualizace: 3. 7. 2013

 

Z celkových 362 Průběžných zpráv projektů, které byly odevzdány na konci roku 2012 a hodnoceny na zasedáních Oborových komisí, bylo doporučeno 360 projektů k pokračování v jejich řešení. Zbývající 2 projekty byly navrženy na zastavení.
 
U 12 projektů bylo navrženo pokračovat s podmínkou, na kterou byli řešitelé upozorněni. Všichni řešitelé doložili požadované vysvětlení, které Oborová komise schválila, či vzali na vědomí její upozornění pro další léta řešení.
 
Vědecká rada IGA MZ schválila navržené podmínky, doporučuje pokračování 360 projektů a 2 příjemcům/řešitelům projektů navržených na zastavení bylo umožněno vyjádření.

 

 

Přílohy