S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Hlukové Indikátory

Vytvořeno: 30. 11. 2015 Poslední aktualizace: 30. 11. 2015

Směrnice definuje hlukové indikátory:

• Ldvn (hlukový indikátor pro den-večer-noc) – hlukový indikátor pro celkové obtěžování hlukem (též Lden)
• Ld  (hlukový indikátor pro den) – hlukový indikátor pro obtěžování hlukem během dne (též Lday)
• Lv (hlukový indikátor pro večer) –  indikátor pro obtěžování hlukem během večera (též Levening)
• Ln (hlukový indikátor pro noc) – hlukový indikátor pro rušení spánku (též Lnight)

Jednotlivé hlukové indikátory představují dlouhodobou průměrnou hodnotu za období jednoho kalendářního roku.

Mezní hodnotou se rozumí hodnota Ldvn nebo Ln určená členským státem, při jejímž překročení příslušné subjekty zvažují nebo zavádějí opatření ke snížení hluku; mezní hodnoty se mohou lišit pro různé typy hluku (hluk ze silniční, železniční nebo letecké dopravy, průmyslové činnosti atd.), různá prostředí a různou citlivost obyvatel. Mohou být také odlišné pro stávající a pro nové situace (pokud dojde ke změně situace z hlediska zdroje hluku nebo využití daného prostředí).

Mezní hodnoty nejsou hygienickými limity hluku ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.