S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Hlukové Indikátory

Vytvořeno: 30. 11. 2015 Poslední aktualizace: 30. 11. 2015

Směrnice definuje hlukové indikátory:

• Ldvn (hlukový indikátor pro den-večer-noc) – hlukový indikátor pro celkové obtěžování hlukem (též Lden)
• Ld  (hlukový indikátor pro den) – hlukový indikátor pro obtěžování hlukem během dne (též Lday)
• Lv (hlukový indikátor pro večer) –  indikátor pro obtěžování hlukem během večera (též Levening)
• Ln (hlukový indikátor pro noc) – hlukový indikátor pro rušení spánku (též Lnight)

Jednotlivé hlukové indikátory představují dlouhodobou průměrnou hodnotu za období jednoho kalendářního roku.

Mezní hodnotou se rozumí hodnota Ldvn nebo Ln určená členským státem, při jejímž překročení příslušné subjekty zvažují nebo zavádějí opatření ke snížení hluku; mezní hodnoty se mohou lišit pro různé typy hluku (hluk ze silniční, železniční nebo letecké dopravy, průmyslové činnosti atd.), různá prostředí a různou citlivost obyvatel. Mohou být také odlišné pro stávající a pro nové situace (pokud dojde ke změně situace z hlediska zdroje hluku nebo využití daného prostředí).

Mezní hodnoty nejsou hygienickými limity hluku ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.