Hlavní sestra předala ocenění za celoživotní přínos oboru ošetřovatelství a rozvoj vzdělávání sester paní PhDr. Hildě Vorlíčkové, DBA

Vytvořeno: 15. 11. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Při příležitosti významného životního jubilea dnes předala hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povoláních (NCO NZO) Brno ocenění za celoživotní přínos oboru ošetřovatelství a rozvoj vzdělávání sester paní PhDr. Hildě Vorlíčkové, DBA. Paní doktorka Vorlíčková pracovala od roku 1967 v Masarykově onkologickém ústavu, krátce působila i ve Fakultní nemocnici Brno a dodnes působí v NCO NZO.  

Do dalších let přejeme mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a děkujeme za spolupráci.


Na fotografii zleva: Mgr. Alice Strnadová, MBA (Hlavní sestra ČR), PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková (ředitelka NCO NZO), PhDr. Hilda Vorlíčková, DBA, PhDr. Jana Nekudová (náměstkyně pro pedagogiku NCO NZO)