S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Hlavní sestra se účastnila jednání v NCO NZO

Vytvořeno: 11. 11. 2022 Poslední aktualizace: 21. 11. 2022

Ve čtvrtek dne 10.11.2022 se za účasti ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestry České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnilo jednání s vedením Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů („NCO NZO“). Hlavními tématy byly otázky související se specializačním vzděláváním, realizací akčních plánů ke koncepci ošetřovatelství a domácí péče a metodická podpora při tvorbě koncepcí dalších nelékařských oborů.


Na fotografii zleva: PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková (ředitelka NCO NZO); Mgr. Alice Strnadová, MBA (Hlavní sestra ČR); Mgr. Lenka Hladíková (MZČR); PhDr. Jana Nekudová (náměstkyně pro pedagogiku NCO NZO); Mgr. Františka Ertlová (NCO NZO)