S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Hlavní sestra České republiky v Libereckém kraji

Vytvořeno: 27. 5. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Ve středu 22. května Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra ČR, doprovázela pana ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a paní poslankyni, Mgr. Janu Pastuchovou při návštěvě zdravotnických zařízeních v Libereckém kraji. Program byl zahájen v Nemocnici Jablonce nad Nisou jednáním s vedením nemocnice a města, poté pokračoval návštěvou Dětského centra a ZDVOP Sluníčko v Liberci, dopolední část programu byla zakončena v Krajské nemocnici Liberec na konferenci nelékařů. Odpoledne se uskutečnila návštěva rehabilitačního centra Sarema Liberec, dále prohlídka operačního střediska ZZS Libereckého kraje a jednáním s jejím vedením. Hlavní sestra ČR zakončila návštěvu setkáním a diskusí s hlavními sestrami zdravotnických zařízení kraje.