S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Harmonogram výzev programu „Zdraví“

Vytvořeno: 8. 1. 2020 Poslední aktualizace: 3. 2. 2021

Za účelem včasného informování potenciálních žadatelů v programu „Zdraví“ zveřejňujeme předpokládaný časový harmonogram otevřených výzev k předkládání projektových žádostí.

Výzvy pro předkládání žádostí o grant do Programu Zdraví budou zaměřeny na následující tematické oblasti:

1.  Duševní zdraví dětí a dospívajících;

2. Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci. Realizace preventivních opatření v oblasti demence;

3. Podpora pacientských organizací.

Plánováno je vyhlášení dvou otevřených výzev na tzv. „velké“ projekty a následně tří otevřených výzev tzv. malého grantového schématu pro nestátní neziskové organizace.

Vyhlášení všech výzev programu „Zdraví“ je plánováno v roce 2020 a v roce 2021.