S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Grouper a Definiční manuál pro rok 2015

Vytvořeno: 7. 1. 2015 Poslední aktualizace: 7. 1. 2015

Grouper a Definiční manuál pro rok 2015

Materiály dle Sdělení ČSÚ 274/2014 Sb., pro použití s klasifikací IR-DGR 1.2., verze 012

 

Definiční manuál IR-DRG
Verze: 1.2 verze 012, Platnost: 1.1.2015 – 31.12.2015

Grouper
Verze: CZIR 012, Platnost: 1.1.2015 – 31.12.2015

 

Postup získání Definičního manuálu a Grouperu

A) Pokud máte s Ministerstvem zdravotnictví ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu:

na e-mail kontaktní osoby přijde z MZČR email, jehož přílohou bude předávací protokol. Tento předávací protokol vytiskněte, vyplňte a podepsaný zašlete elektronicky zpět na adresu dzp@mzcr.cz.

Poté Vám MZČR na tentýž e-mail zašle odkaz na příslušný definiční manuál, grouper a ostatní relevantní metodiky.

Máte-li s MZČR uzavřenou platnou licenční smlouvu a návrh předávacího protokolu Vám nepřišel, kontaktujte nás na dzp@mzcr.cz

 

B)  V případě, že nemáte s Ministerstvem zdravotnictví ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu:

1) Nejprve stáhněte licenční smlouvu s předávacím protokolem, vyplňte a podepište tři originály této smlouvy, včetně předávacího protokolu a zašlete vše na kontaktní adresu:

Ministerstvo zdravotnictví 
Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

2) Na základě Vašich vyplněných a statutárním zástupcem (v řádku přejímající) podepsaných licenčních smluv Vám bude elektronickou poštou zaslán Grouper, Definiční manuál a příslušné metodiky. Poštou Vám bude zaslán jeden podepsaný originál licenční smlouvy.

2a. Při vyplňování formulářů požadujeme, aby údaje uvedené v licenční smlouvě, popř.  v předávacím protokolu byly v souladu se zápisem uvedeným v obchodním rejstříku.  Pokud předmětné údaje  neodpovídají  zápisu v obchodním rejstříku, prosíme o zaslání příslušných kopií listin pro ověření uvedených údajů.

2b. Záhlaví vzoru smlouvy (v řádku JEDNAJÍCÍ) je navrženo pro identifikaci osob, které jsou jménem uživatele oprávněny jednat ze zákona (např. jednatel, předseda představenstva apod.).
2c. Má-li se jednat o zástupce uživatele (na základě plné moci či prokury, zmocnění ze zákona apod.) musí uživatel návrh smlouvy upravit (změnit slovo „jednající“ na slovo „zastoupený“), doplnit  příslušným právním titulem (plná moc) a označením zástupce (zmocněnec, prokurista, funkce). U podpisu  návrhu smlouvy pak požadujeme změnit slovo „uživatel“ na „za uživatele“, aby z toho bylo zřejmé, že za uživatele jedná jeho zástupce.

UPOZORNĚNÍ:  DŮLEŽITÉ JE PODEPSAT LICENČNÍ SMLOUVU I PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Podpisem licenční smlouvy se Vy (i Vaše organizace) zavazujete k respektování licenčních podmínek.

Přílohy