S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Formulář žádosti o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví „Zdravotnické vzdělávací programy“ pro rok 2008

Vytvořeno: 21. 5. 2008 Poslední aktualizace: 21. 5. 2008


Sekce náměstkyně ministra pro zdravotní péči – odbor vzdělávání a vědy uveřejňuje formulář „Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schváleného projektu v rámci dotačního programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ pro rok 2008“.
Tyto formuláře jsou určeny pouze pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu, kteří se v průběhu realizace schváleného projektu rozhodnou požádat o úpravu finančních údajů o rozpočtu projektu v Rozhodnutí.Příloha – „Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ pro rok 2008“:

Přílohy