S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Formulář – ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 – 2.kolo

Vytvořeno: 9. 9. 2015 Poslední aktualizace: 9. 9. 2015

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví uveřejňuje formulář – ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 nebo Rozhodnutí o účelovém navýšení příspěvku na rok 2015 v rámci dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS u schválených projektů v rámci tohoto dotačního programu.

 

Tento formulář je určen pouze pro příjemce finančních prostředků z výše uvedeného dotačního programu, kteří v průběhu realizace schváleného projektu požádají změny Rozhodnutí.

Přílohy