Formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2017

Vytvořeno: 21. 12. 2017 Poslední aktualizace: 21. 12. 2017

Formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2017

V souladu s vyhláškou č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), v platném znění, Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje formulář pro vyplnění údajů o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2017. (viz příloha)

Vyplněný formulář je třeba zaslat v elektronické formě Ministerstvu zdravotnictví do 31. 1. 2018 na adresu jana.milstainova@mzcr.cz .

Přílohy