S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Formální hodnocení žádostí – Výsledky hodnotící komise v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016

Vytvořeno: 27. 10. 2015 Poslední aktualizace: 27. 10. 2015

Ve dnech 26. 10. 2015 proběhlo jednání hodnotící komise, na kterém byly posouzeny projekty obdržené v rámci dotačního programu „Protidrogová politika Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016“. Formální kritéria byla stanovena Metodiku pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016.

 

Z dotačního řízení byl z důvodu nesplnění formálních náležitostí vyřazen projekt Sdružení SCAN – Tvorba a ověření návrhu metodického doporučení k problematice testování dětí a dospívajících při podezření akutní intoxikaci návykovou látkou.

 

Projekty, které splnily formální náležitosti, se budou ucházet o přidělení dotace. Na tuto dotaci není právní nárok.