S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

Vytvořeno: 30. 4. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje Finanční plán projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce a formulář Informace o vybraném rezidentovi. Finanční plán se skládá ze dvou částí, z části Pokyny a z části Tabulky.

Vypracovaný vzdělávací plán (tabulky a vyplněný formulář Informace o vybraném rezidentovi) je příjemce dotace povinen doručit nejpozději do 30 dnů od výběru rezidenta na adresu administrátora.

Žádosti o změnu podává příjemce dotace prostřednictvím datové schránky administrátora nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Konečný termín pro podání žádosti o změnu na adresu administrátora je 31. říjen.

 

Vypracovaný / vyplněný finanční plán je třeba podepsat.

e-mail: votrubova@ipvz.cz

nebo

ID DS: cf2uiwg

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat:

tel: 271 019 563

 

Přílohy