S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Evropská komise pořádá dvě konference v oblasti zdravotnictví

Vytvořeno: 6. 3. 2014 Poslední aktualizace: 6. 3. 2014

V polovině března a počátkem dubna 2014 se v Bruselu pod záštitou Evropské komise uskuteční dvě konference, jejichž témata budou chronická onemocnění a spravedlivý přístup ke zdravotní péči. Konference se svým tematickým zaměřením protínají s cíli 3. akčního programu v oblasti zdraví, konkrétně s cílem 1 „Podpora zdraví občanů, prevence onemocnění a podpora příznivého prostředí pro zdraví životní styl“ a cílem 4 „Usnadnění přístupu k lepší a bezpečnější zdravotní péči pro občany EU“.

Konference „Zdraví v Evropě, učiňme ho spravedlivějším“ (Health in Europe, making it fairer) se uskuteční 18. března 2014 a bude se zabývat zlepšením rovného a spravedlivého přístupu ke zdravotní péči a bojem proti diskriminaci v oblasti zdraví. Informace o registraci, kontaktech, místu konání a dalších potřebných údajích naleznete zde.

Konference „Summit chronických onemocnění“ (Chronic Diseases Summit) se bude konat ve dnech 3. – 4. dubna 2014. Hlavními tématy konference budou zdravotní, sociální a ekonomické výhody udržitelných investic do zdravotnictví, způsoby snižování zátěže chronických onemocnění a zesílení prevence a zvládání chronických onemocnění. Informace o registraci, kontaktech, místu konání a dalších potřebných údajích naleznete zde.