S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Evidence a řízení nežádoucích událostí při poskytování zdravotní péče, druhá etapa – Analýza shromažděných dat a vytvoření doporučení pro správnou praxi

Vytvořeno: 20. 9. 2010 Poslední aktualizace: 22. 7. 2020

Evidence a řízení nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb    

Garant: Odbor zdravotních služeb

V letech 2008-2009 se realizoval projekt Evidence a řízení nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb,  který předložila Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Kabinet veřejného zdravotnictví a autory byli  MUDr. Z. Hřib. a MUDr. P. Vychytil.
Hlavním cílem  projektu bylo vytvoření systému, který umožňuje sběr nežádoucích událostí vzniklých ve zdravotnických zařízení v ČR. Sebrané nežádoucí událostí jsou průběžně statisticky hodnoceny a na základě analýz jsou vydávány  pro zdravotnická zařízení doporučení, která by měla sloužit jako návod jak snížit rizika poškození pacienta při poskytování zdravotnické péče.  
Více informaci naleznete  na projektové stránce 3.LF UK : http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/verejne-zdravotnictvi/veda-a-vyzkum/2008-2009-narodni-system-pro-hlaseni-MU/

Metodický návod je umístěn ve Věstníku 10/2010.

UPOZORNĚNÍ: Vydáním aktualizované metodiky sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče ve Věstníku MZ č. 8 /2012 byla zrušena platnost této metodiky.

Výstupy  z tohoto projektu najdete v příloze níže.

Přílohy