S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Estonské předsednictví v Radě EU

Vytvořeno: 11. 10. 2017 Poslední aktualizace: 11. 10. 2017

 

V období od července do prosince 2017 předsedá Radě EU Estonsko.

V oblasti veřejného zdraví se estonské předsednictví zaměřilo pouze na nelegislativní priority, a to zejména na problematiku eHealth a přístup občanů k datům. Ve dnech 16. -18. října t.r. se uskuteční v Tallinnu konference na vysoké úrovni na téma: eHealth v digitální společnosti. V červenci t. r. se uskutečnila také konference k pohybu dat. Estonské předsednictví plánuje připravit k tomuto tématu závěry Rady.

Druhou prioritou je škodlivé užívání alkoholu, kde se chce estonské předsednictví zaměřilo především na problematiku označování, reklamy a přeshraničního trhu. Ve dnech 30. – 31. října t.r. se pak v Tallinnu uskuteční expertní konference na téma přeshraniční aspekty v alkoholové politice. Estonské předsednictví plánuje připravit k tomuto tématu závěry Rady.

Estonské předsednictví se zabývá také farmaceutickou politikouproblematikou antimikrobiální rezistence. V oblasti antimikrobiální rezistence je cílem estonského předsednictví zdůraznění přístupu „One Health“, a tedy posílení spolupráce mezi resorty zdravotnictví a zemědělství v boji proti antimikrobiální rezistenci. Dále se estonské předsednictví zabývá problematikou HIV/AIDS/TBC. V neposlední řadě se EE PRES zaměř na Evropský pilíř sociálních práv.