S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Elektronická databáze registračních listů zdravotních výkonů

Vytvořeno: 5. 11. 2019 Poslední aktualizace: 7. 10. 2020

 

Registrační listy zdravotních výkonů jsou dostupné zde.

Databáze k seznamu zdravotních výkonů je přístupná široké veřejnosti s možností prohlížet a získat registrační listy platných zdravotních výkonů. Jejich obsah slouží jako podkladový materiál pro kalkulaci výše úhrady zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění a podmínky jejich vykazování.

 

1. Účinné registrační listy zdravotních výkonů vydaných dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů naleznete v sekci „Platné výkony“. Do této sekce se dostane každý uživatel bez nutnosti registrace.

2. Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění zařazení, změnu či vyřazení zdravotního výkonu ze seznamu zdravotních výkonů navrhují kromě Ministerstva zdravotnictví také zástupci zdravotních pojišťoven, příslušných odborných společností, profesní organizace a odborné společnosti, které sdružují fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání. Pro možnost předložení návrhu nového výkonu či návrhu na změnu stávajícího výkonu je nutné získat práva k editaci výkonu. Pro zajištění těchto práv zašlete žádost na email: szv@mzcr.cz.