S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

EHP/Norské fondy 2009-2014 – Bilaterální fond na národní úrovni, aktualizované znění Pokynu BFNÚ

Vytvořeno: 28. 12. 2015 Poslední aktualizace: 28. 12. 2015

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlásilo dne 9. ledna 2015 výzvu k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014. V souvislosti se změnami v Nařízení pro implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014 a rovněž na základě několika dalších faktorů došlo v Pokynu pro žadatele a příjemce a jeho přílohách k nezbytným úpravám vč. nutných upřesnění procedurálních postupů pro žadatele a příjemce grantu.

Více informací týkajících se výzvy a provedených změn naleznete na webových stránkách Ministerstva financí zde.