S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

EHP/Norské fondy 2009-2014 – Bilaterální fond na národní úrovni, aktualizované znění Pokynu BFNÚ

Vytvořeno: 28. 12. 2015 Poslední aktualizace: 28. 12. 2015

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlásilo dne 9. ledna 2015 výzvu k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014. V souvislosti se změnami v Nařízení pro implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014 a rovněž na základě několika dalších faktorů došlo v Pokynu pro žadatele a příjemce a jeho přílohách k nezbytným úpravám vč. nutných upřesnění procedurálních postupů pro žadatele a příjemce grantu.

Více informací týkajících se výzvy a provedených změn naleznete na webových stránkách Ministerstva financí zde.