S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Důležité upozornění pro příjemce účelové podpory – přechod na el. podepisování smluv a dodatků

Vytvořeno: 25. 5. 2022 Poslední aktualizace: 25. 5. 2022

Dovolujeme si upozornit příjemce účelové podpory, že v rámci postupujícího procesu digitalizace a pro zjednodušení administrativních úkonů, Ministerstvo zdravotnictví postupně přejde na elektronické podepisování smluv a dodatků ke smlouvám o řešení projektů výzkumu.

Smlouvy a dodatky budou zasílány Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) pouze elektronickou formou ve formátu PDF a příjemci budou povinni je uzavřít připojením uznávaného elektronického podpisu statutárního orgánu příjemce či jeho člena, nebo osoby oprávněné zastupovat příjemce, a zasílat zpět do datové schránky AZV s ID: f7eike4. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Děkujeme za pochopení.