S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

DŮLEŽITÉ: Konečný termín pro oznámení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví.

Vytvořeno: 14. 7. 2009 Poslední aktualizace: 14. 7. 2009

Konečný termín pro oznámení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví.


Zdravotnické zařízení má povinnost do 14 dní (tj. do 14.7. 2009) ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů (tj. do 17.7.2009) od vyhlášení výběrového řízení  oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21b odst.1 zákona č. 95/2004 Sb. dále z ustanovení § 60b odst. 1 č. 96/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 186/2009 Sb.


V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení  nejpozději do 17.7.2009, dojde k porušení zákonné povinnosti a rezidenční místa tudíž budou přiznána prvnímu zdravotnickému zařízení, které bylo v seznamu pod čarou.