DŮLEŽITÉ: Informace pro žadatele o dotaci na rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství – aktualizováno 2.3.2009

Vytvořeno: 26. 1. 2009 Poslední aktualizace: 26. 1. 2009

2.3.2009
Informace o navrhovaném  vzdělávacím programu oboru všeobecné praktické lékařství

Ministerstvo v lednu tohoto roku upozornilo na přípravu nového vzdělávacího programu oboru všeobecné praktické lékařství. Vzhledem k tomu, že se koplikuje příprava základního kmene nebude ministerstvem nový vzdělávací program vydán do data pro podání žádostí o dotaci na rezidenční místo. Bude tedy nutné podávat žádosti na stávající vzdělávací program, tj. na program v délce 4 let. Po uveřejnění nového vzdělávacího programu bude nutné v případě získání dotace na rezidenční místo provést změnu. Tato změna může být ministerstvu nahlášena až po výběru rezidenta a tedy úspěšný žadatel o dotaci zašle nový plán na vybraného rezidenta.

26.1.2009
Uveřejnění nového vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství

Vzhledem k tomu, že již brzy Ministerstvo zdravotnictví ČR uveřejní nový vzdělávací program oboru všeobecné praktické lékařství doporučujeme počkat s podáním žádosti o dotaci na rezidenční místo až do jeho uveřejnění. V případě, že již žádost byla podána bude nutné po uveřejnění nového vzdělávacího programu opravit předpokládaný plán studia včetně finančního plánu rezidenta. Nová tabulka předběžného plánu rezidenta podle nového vzdělávacího programu bude uveřejněna ihned po jeho schválení vedením.