S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Schvalování personálního zabezpečení u akreditovaných kvalifikačních kurzů, certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání – dle zákona č. 96/2004 Sb.

Vytvořeno: 17. 1. 2014 Poslední aktualizace: 26. 9. 2020

Akreditované zařízení je povinno v rámci udělené/prodloužené akreditace oznámit ministerstvu změnu v personálním zabezpečení. S účinností od 1. 1. 2014 Ministerstvo zdravotnictví nepotvrzuje schválení změny, pouze informaci o změně personálního zabezpečení zakládá do spisové dokumentace.

Za personální zabezpečení u akreditovaných kvalifikačních kurzů, certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání odpovídá ODBORNÝ GARANT.

 

Ministerstvo zdravotnictví bude reagovat jen v případě, že se bude jednat o personální změnu ODBORNÉHO GARANTA.

Akreditované zařízení provede oznámení změny (personálního zabezpeční / odborného garanta) na základě zaslaného řádně vyplněného formuláře (příloha č. 1, příloha č. 2), ke kterému dále přiloží všechny požadované doklady o vzdělání nového lektora / školitele nebo odborného garanta.

Přílohy