S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Schvalování personálního zabezpečení u akreditovaných kvalifikačních kurzů, certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání – dle zákona č. 96/2004 Sb.

Vytvořeno: 17. 1. 2014 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Akreditované zařízení je povinno v rámci udělené/prodloužené akreditace oznámit ministerstvu změnu v personálním zabezpečení. S účinností od 1. 1. 2014 Ministerstvo zdravotnictví nepotvrzuje schválení změny, pouze informaci o změně personálního zabezpečení zakládá do spisové dokumentace.

Za personální zabezpečení u akreditovaných kvalifikačních kurzů, certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání odpovídá ODBORNÝ GARANT.

 

Ministerstvo zdravotnictví bude reagovat jen v případě, že se bude jednat o personální změnu ODBORNÉHO GARANTA.

Akreditované zařízení provede oznámení změny (personálního zabezpeční / odborného garanta) na základě zaslaného řádně vyplněného formuláře (příloha č. 1, příloha č. 2), ke kterému dále přiloží všechny požadované doklady o vzdělání nového lektora / školitele nebo odborného garanta.

Přílohy