S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze prosíme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním setkáním.

Důležitá informace pro všechny příjemce dotace v roce 2018

Vytvořeno: 9. 1. 2019 Poslední aktualizace: 9. 1. 2019

V souvislosti s vypracováním závěrečných zpráv o realizaci projektu žádáme všechny příjemce dotace v roce 2018, aby popsali průběh realizace celého projektu, stručně zhodnotili míru dosažení cílů a přínos projektu a uvedli (v rámci zhodnocení efektivity vynaložených státních prostředků na projekt) všechny indikátory efektivity projektu, tj. vyčíslili všechny měřitelné údaje v projektu dle jeho charakteru.