S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Důležitá informace pro akreditovaná zařízení a pověřené organizace

Vytvořeno: 17. 5. 2018 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Dne 15. května 2018 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den poté.

Akreditovaná zařízení a pověřené organizace jsou povinna se touto legislativou řídit při vydávání osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, certifikátu o získání zvláštní odborné způsobilosti a diplomu o specializaci. Zajištění výše uvedených vzorů pro vydání příslušných dokladů o vzdělání je v kompetenci akreditovaného zařízení.

 

Uvedené vzory výše lze zakoupit prostřednictvím SEVT, a.s.

Certifikát o získané zvláštní odborné způsobilosti

Diplom o specializaci

Osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání