S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Důležitá informace pro akreditovaná zařízení a pověřené organizace

Vytvořeno: 17. 5. 2018 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Dne 15. května 2018 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den poté.

Akreditovaná zařízení a pověřené organizace jsou povinna se touto legislativou řídit při vydávání osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, certifikátu o získání zvláštní odborné způsobilosti a diplomu o specializaci. Zajištění výše uvedených vzorů pro vydání příslušných dokladů o vzdělání je v kompetenci akreditovaného zařízení.

 

Uvedené vzory výše lze zakoupit prostřednictvím SEVT, a.s.

Certifikát o získané zvláštní odborné způsobilosti

Diplom o specializaci

Osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání