S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Druhé kolo výběrového řízení na obsazení rezidenčního místa pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Vytvořeno: 21. 9. 2009 Poslední aktualizace: 21. 9. 2009

2. kolo výběrového řízení na obsazení rezidenčního místa pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Vzhledem ke skutečnosti, že v prvním kole výběrových řízení na obsazení rezidenčního místa konkrétním uchazečem nedošlo do 31.8.2009 v některých zdravotnických zařízeních s rezidenčním místem pro nelékařská zdravotnická povolání k výběru rezidenta na schválené rezidenční místo, Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na možnost vyhlášení 2. kola výběrového řízení, a to v souladu s § 60b, odst. 2 zálona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Oznámení o vyhlášení 2. kola výběrového řízení oznámí vyhlašovatel Ministerstvu zdravotnictví podle vyhlášky č. 186/2009 Sb. o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta.

Ministerstvo zdravotnictví konstatuje, že k čerpání dotace na rezidenční místo je nutné, aby vybraný rezident zahájil specializační vzdělávání v roce 2009, protože dotační program Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa 2009 je určen pro rok 2009.