S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Druhá aktualizace textu výzvy č. 19 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2a

Vytvořeno: 13. 2. 2015 Poslední aktualizace: 13. 2. 2015

Text 19. výzvy byl dne 13. 2. 2015 aktualizován, důvodem pro aktualizaci textu výzvy je navýšení alokace výzvy a změna maximální možné výše podpory pro spolupracující subjekty. Změna se týká odstranění omezení výše dotace pro zdravotnická zařízení poskytující částečné plnění závazku v rámci „Spolupracujících komplexních onkologických center“, kdy dosud vymezenou hranici 140 mil. Kč plnila zařízení společně, přičemž touto změnou plní hranici individuálně.

 

Aktualizovaný text výzvy je ke stažení zde