Druhá aktualizace textu výzvy č. 19 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2a

Vytvořeno: 13. 2. 2015 Poslední aktualizace: 13. 2. 2015

Text 19. výzvy byl dne 13. 2. 2015 aktualizován, důvodem pro aktualizaci textu výzvy je navýšení alokace výzvy a změna maximální možné výše podpory pro spolupracující subjekty. Změna se týká odstranění omezení výše dotace pro zdravotnická zařízení poskytující částečné plnění závazku v rámci „Spolupracujících komplexních onkologických center“, kdy dosud vymezenou hranici 140 mil. Kč plnila zařízení společně, přičemž touto změnou plní hranici individuálně.

 

Aktualizovaný text výzvy je ke stažení zde