Dozor nad trhem zdravotnických prostředků

Vytvořeno: 8. 6. 2018 Poslední aktualizace: 8. 6. 2018

 

Dovolujeme si Vás informovat o společném postupu pro dozor nad trhem zdravotnických prostředků (JAMS – Market Surveillance for Medical Devices ), který má za cíl posílit systém dozoru tím, že zlepší koordinaci činností všech členských států Evropské unie a zajistí odpovídající komunikaci a spolupráci.

Níže jsou přiloženy dokumenty – informační letáky, které poskytují obecný přehled o účelu a očekávaném dopadu tohoto společného postupu v rámci dozoru nad trhem v oblasti zdravotnických prostředků pro čtyři hlavní skupiny zúčastněných stran:

• Výrobci zdravotnických prostředků
• Oznámené subjekty

• Zdravotničtí pracovníci
• Pacienti a spotřebitelé zdravotnických prostředků

Přílohy