S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Dozor nad trhem zdravotnických prostředků

Vytvořeno: 8. 6. 2018 Poslední aktualizace: 8. 6. 2018

 

Dovolujeme si Vás informovat o společném postupu pro dozor nad trhem zdravotnických prostředků (JAMS – Market Surveillance for Medical Devices ), který má za cíl posílit systém dozoru tím, že zlepší koordinaci činností všech členských států Evropské unie a zajistí odpovídající komunikaci a spolupráci.

Níže jsou přiloženy dokumenty – informační letáky, které poskytují obecný přehled o účelu a očekávaném dopadu tohoto společného postupu v rámci dozoru nad trhem v oblasti zdravotnických prostředků pro čtyři hlavní skupiny zúčastněných stran:

• Výrobci zdravotnických prostředků
• Oznámené subjekty

• Zdravotničtí pracovníci
• Pacienti a spotřebitelé zdravotnických prostředků

Přílohy