S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Dotační výběrové řízení RM 2009

Vytvořeno: 5. 1. 2009 Poslední aktualizace: 5. 1. 2009

Vypsání dotačního výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví „Rezidenční místa pro rok 2009“


Ministerstvo zdravotnictví, sekce zdravotní péče vypisuje dotační výběrové řízení „Rezidenční místa pro rok 2009“


Podmínky dotačního řízení, za kterých lze zažádat o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci výše uvedeného dotačního programu ministerstva jsou stanoveny v „Metodice pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2009“, kterou naleznete v příloze tohoto vyhlášení včetně všech příloh v metodice uvedených.


Konečný termín pro podání žádostí je 16. března 2009. Žádost je podána včas, je-li doručena nejpozději do 16.3.2009 na podatelnu ministerstva.


V případě případných dotazů, týkající se rezidenčních míst, se obracejte na níže uvedené kontaktní osoby. Pro případné osobní jednání je nutné si sjednat předem schůzku s příslušným referentem.


LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ – Projekt 1 a 3


Lenka Bendová, telefon: 224 972 555, e-mail: lenka.bendova@mzcr.cz


NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ – Projekt 2


Mgr. Pavla Povolná, telefon: 224 972 160, e-mail: pavla.povolna@mzcr.cz


 


Odsouhlasila:                    

v.r.


MUDr. Markéta Hellerová


Náměstkyně pro zdravotní péči