S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD

Vytvořeno: 20. 9. 2018 Poslední aktualizace: 20. 9. 2018

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích Praktického lékařství pro děti a dorost (dále jen „PLDD“)

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD.

Nedílnou součástí výzvy je Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD včetně příloh.

Přílohy