S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD

Vytvořeno: 20. 9. 2018 Poslední aktualizace: 20. 9. 2018

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích Praktického lékařství pro děti a dorost (dále jen „PLDD“)

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD.

Nedílnou součástí výzvy je Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD včetně příloh.

Přílohy