Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19

Vytvořeno: 21. 7. 2020 Poslední aktualizace: 10. 9. 2020

Žadatele o podporu mimořádného finančního ohodnocení upozorňujeme, že dne 4. 8. 2020 došlo k aktualizaci níže přiložených formulářů.

Pokud má poskytovatel více pracovišť, pro která potřebuje vypočíst odměnu za práci ve ztíženém pracovním prostředí dle Výzvy (strana 5 kap. 4, I. a II.), tzn. pracoviště s nákazou/karanténou a současně pracoviště bez nákazy/karantény, použije žadatel formulář Žádost poskytovatel2.

V případě, že některému z žadatelů nevystačí stávající počet řádků v tabulce Přehled zaměstnanců splňující podmínky pro získání odměny, použije formulář Žádost kraje navýšený počet řádků nebo Žádost poskytovatel navýšený počet řádků.

 

Přílohy