S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19

Vytvořeno: 21. 7. 2020 Poslední aktualizace: 11. 11. 2020

Žadatele o podporu mimořádného finančního ohodnocení upozorňujeme, že dne 4. 8. 2020 došlo k aktualizaci formulářů žádostí.

Pokud má poskytovatel více pracovišť, pro která potřebuje vypočíst odměnu za práci ve ztíženém pracovním prostředí dle Výzvy (strana 5 kap. 4, I. a II.), tzn. pracoviště s nákazou/karanténou a současně pracoviště bez nákazy/karantény, použije žadatel formulář Žádost poskytovatel2.

V případě, že některému z žadatelů nevystačí stávající počet řádků v tabulce Přehled zaměstnanců splňující podmínky pro získání odměny, použije formulář Žádost kraje navýšený počet řádků nebo Žádost poskytovatel navýšený počet řádků.

Dne 2.10.2020 došlo k aktualizaci formuláře závěrečné zprávy, proto žádáme příjemce dotace, aby využívali aktualizovaný formulář. V případě, že příjemce dotace odeslal závěrečnou zprávu do 2.10. (včetně) na starém formuláři, není potřeba odesílat dokument znovu.

Upřesnění termínů/povinností:

 Kraje a hlavní město Praha:

do 25.2.2021

Odevzdání závěrečné zprávy o realizaci projektu

do 25.2.2021

Finanční vypořádání dotace

do 25.2.2021

Odevzdání formuláře finančního vypořádání

Pozn. Poskytovatelé sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je kraj nebo hlavní město Praha nezasílají žádné podklady na MZ a případné vratky odevzdávají na účet kraje.

Poskytovatelé sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je obec (vč. městské části Prahy):

do 15.2.2021

Odevzdání závěrečné zprávy o realizaci projektu (na MZ)

do               5. 2. 2021

Převedení případné vratky dotace na účet obce

do 25.2.2021

Odevzdání formuláře finančního vypořádání (na MZ)

 

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří nemají zřizovatele:

do 15.2.2021

Odevzdání závěrečné zprávy o realizaci projektu

do 15.2.2021

Finanční vypořádání dotace

do 15.2.2021

Odevzdání formuláře finančního vypořádání

 

 

Přílohy