Dotace zajistí ve 12 krajích poskytování sociální části existujících zdravotně-sociálních služeb v oblasti duševního zdraví

Vytvořeno: 2. 12. 2022 Poslední aktualizace: 2. 12. 2022

Ministerstvo zdravotnictví přidělilo finanční dotaci v rámci programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022.

Do programu se hlásily kraje, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a hl. m. Praha podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Celkem dvanáct příjemců dotace
z třinácti žadatelů zabezpečí poskytování sociální části existujících zdravotně-sociálních služeb v oblasti duševního zdraví a zároveň podpoří další rozvoj sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním v jednotlivých krajích a hl. m. Praze.

 

žadatel

výše dotace (Kč)

Jihočeský kraj

13 642 980,-

Karlovarský kraj

14 280 000,-

Královehradecký kraj

22 672 200,-

Moravskoslezský kraj

20 418 000,-

Olomoucký kraj

10 540 000,-

Pardubický kraj

12 240 000,-

Plzeňský kraj

12 493 000,-

Praha

47 110 574,-

Středočeský kraj

15 087 500,-

Ústecký kraj

  6 970 000,-

Vysočina

10 990 000,-

Zlínský kraj

10 200 000,-