S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Doporučení hlavní hygieničky ČR poskytovatelům ambulantní a lůžkové zdravotní péče a poskytovatelům sociálních služeb

Vytvořeno: 21. 7. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2022

Přestože současná strategie boje proti covid-19 v ČR není založena na plošných restriktivních opatřeních, s ohledem na zkušenosti z dosavadního průběhu pandemie a s přihlédnutím k hodnocení rizika šíření SARS-CoV-2 včetně jeho variant, považuje sekce hlavního hygienika ČR za přínosné, aby místně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví oslovily poskytovatele ambulantní zdravotní péče ve smyslu doporučení k zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest u svých pacientů. Stejné doporučení považuje hlavní hygienička ČR za vhodné cestou místně příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví adresovat také poskytovatelům lůžkové zdravotní péče a poskytovatelům sociálních služeb, a to minimálně u osob navštěvujících hospitalizované pacienty, resp. klienty zařízení.

Přílohy