S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Doporučené postupy pro vznik nových CDZ

Vytvořeno: 9. 6. 2022 Poslední aktualizace: 10. 6. 2022

Doporučené postupy pro vznik nových CDZ jsou výstupem projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III, které doplňují publikované materiály předešlých projektů, zejména Standard péče v CDZ, který je výstupem projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I a dokument CDZ a jeho role v systému péče, který je výstupem projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví II. V tomto dokumentu byly sjednoceny dostupné informace týkající se vzniku a provozu CDZ, přičemž na další neméně důležité dokumenty a zdroje, ze kterých bylo čerpáno odkazuje tak, aby se budoucí zájemce o založení dalšího centra duševního zdraví jednoduše zorientoval v procesech spojených se založením takového centra a s provozem spojeným s poskytováním služeb v takovém centru. Součástí dokumentu je i Seznam užitečných kontaktů a Seznam užitečných dokumentů, které informace uvedené v textu dále rozšiřují, případně doplňují.

Předkládaný dokument Doporučené postupy pro vznik nových CDZ vznikl v rámci projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu.

Přílohy