Doplňující informace k Zadávací dokumentaci (VES 2015)

Vytvořeno: 3. 7. 2014 Poslední aktualizace: 3. 7. 2014

 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) upozorňuje uchazeče o účelovou podporu na některé části v Zadávací dokumentaci (ZD) 1. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, ke kterým vydává následující doplnění:

 

1) K textu odst. (2) a (3) v kap. 5.1. na str. 18:

V případě, že uchazeč odstoupí z veřejné soutěže (viz odst. 3), sdělí tuto skutečnost poskytovateli písemným oznámením, ve kterém řádně identifikuje svůj návrh projektu a které zašle na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení vědy a výzkumu, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Na stejnou adresu budou zasílány i informace o změnách uvedených  v odst. 2.

 

2) K textu odst. (7) v kap. 5.4.3. na str. 32:

Maximální výše doplňkových (režijních) nákladů je 20% z částky celkových uznaných nákladů projektu požadovaných od MZ bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku (investic). V aplikaci GRIS je výpočet pro doplňkové náklady nastaven na 20% z celkových neinvestičních nákladů požadovaných od MZ, při přípravě ZD byla tato skutečnost opomenuta, za což se všem uchazečům omlouváme. Děkujeme za pochopení.

 

3) K textu odst. (3) v kap. 3.2. na str. 13:

Do soutěže není možné podávat návrhy projektů, které spočívají v klinickém hodnocení dle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o znění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně které spočívají v klinickém hodnocení neregistrovaných léčiv v tzv. registrační fázi (obvykle fáze II-b a fáze III). Do soutěže tak je možné podávat projekty spočívající v klinickém hodnocení léčiv, pokud není realizováno za účelem registrace léčiva, které již prošlo úvodními fázemi klinického hodnocení. Do soutěže je rovněž možné podávat projekty, které spočívají ve výzkumu vlastností nebo výzkumu nových forem aplikace již registrovaných léčivých přípravků. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.