S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Domácí a genderově podmíněné násilí – manuál pro lékaře

Vytvořeno: 28. 3. 2018 Poslední aktualizace: 28. 3. 2018

Manuál je vydán v rámci Dvoustranné smlouvy o spolupráci mezi Regionálním úřadem WHO pro Evropu a Ministerstvem zdravotnictví ČR na období 2016 – 2017 a naplňování projektu „Implementace a hodnocení příslušných opatření pro účinnou prevenci a kontrolu násilí a opatření   na pomoc obětem v systému zdravotní péče, se zaměřením na dosaženi cílů stanovených v Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015-2018.

Manuál ve stručnosti přináší základní informace týkající se problematiky domácího a genderově podmíněného násilí, ale zároveň se zaměřuje na specifické znalosti a sociální dovednosti, které lékaři i sestry ve své každodenní praxi potřebují v kontaktu s oběťmi násilí, v závěru jsou uvedeny kontakty pomoci.

Přílohy