Občan | Pacient

Rychlé odkazy

Pozvánka na odbornou konferenci Zdravotnictví a právo


Společnost medicínského práva ČLS JEP a Fakultní nemocnice v Motole Vás zvou na odbornou konferenci „Zdravotnictví a právo“, která se koná pod záštitou ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, dne 21. 11. 2017 od 10.30 hod. ve Velké posluchárně 2. LF UK v budově ředitelství FN Motol a děkanátu 2. LF UK (přízemí) ve Fakultní nemocnici v Motole, V Úvalu 84, Praha 5. 

Těším se na setkání s Vámi.

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.
předsedkyně výboru Společnosti medicínského práva ČLS JEP


Program konference je přílohou této pozvánky. 

Svou účast, prosím, potvrďte do 16. 11. 2017 na e-mailu: registracesmp@fnmotol.cz, účastnický poplatek činí pro členy společnosti 500,- Kč, pro nečleny 1500,- Kč; číslo účtu: 500617613/0300, variabilní symbol: 2517175. 

Parkování je zajištěno zdarma v krytém parkingu (5. a 6. patro) - vjezd z Kukulovy ulice. Při vjezdu je nutné ohlásit se na vrátnici.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.11.2017

Poslední úprava: 14.11.2017, 12:09