S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Dokumenty Světové zdravotnické organizace k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví

Vytvořeno: 30. 4. 2019 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví připravilo český překlad částí dokumentů Světové zdravotnické organizace (WHO) – Doporučení k péči během porodu pro pozitivní porodní zkušenost a Doporučení k předporodní péči – s cílem poskytnout odborné veřejnosti návodné materiály při tvorbě koncepce péče o matku a dítě v prenatálním a novorozeneckém období. S ohledem na fakt, že jde o vysoce odbornou materii, je nutné zdůraznit, že český překlad některých odborných termínů může vykazovat drobné odchylky od originálního dokumentu. Samotný obsah a faktický smysl překladů se nemění, přesto zároveň zveřejňujeme celé originální anglické znění obou dokumentů.

WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience

WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience

Přílohy