S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami.
Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

Dokumenty – ochranná pásma a lázeňská místa

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 2. 12. 2020

Na této stránce naleznete dokumenty týkající se oficiálně vyhlášených lázeňských míst v ČR a ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.

Změnu značení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v důsledku vydání zákona č.164/2001 Sb. (lázeňského zákona) naleznete zde.

Vyhledávat dokumenty můžete: