S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Dokumenty k 3. Výzvě

Vytvořeno: 15. 12. 2014 Poslední aktualizace: 15. 12. 2014

V této sekci jsou Vám k dispozici základní dokumenty vztahující se ke 3. výzvě Programu ZDRAVÍ.

Těmito jsou: text výzvy – příloha č. 1; Příručka pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů – Výzva č. 3, která je základním dokumentem zachycujícím všechny kroky realizace a povinnosti žadatelů a příjemců grantů – příloha č. 2; Přílohy k Příručce jsou uvedeny v příloze č. 3 – Výzva č. 2.

Upozorňujeme žadatele a konečné příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována. O všech změnách budete informováni prostřednictvím webových stránek www.mzcr.cz.

Přílohy