S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D․

Vytvořeno: 30. 11. 2010 Poslední aktualizace: 30. 11. 2010

NR 8843-4

Farmakorezistentní fokální epilepsie s normálním MRI nálezem:
Analýza etiopatogeneze a zhodnocení přínosu jednotlivých diagnostických metod


Hlavním cílem grantového projektu bylo optimalizovat diagnostiku u komplikovaných kandidátů chirurgické léčby epilepsie a v důsledku tak zlepšit jejich pooperační prognózu.


Prokázali jsme, že hlavní příčinou nezvladatelné ložiskové epilepsie s normálním MRI nálezem jsou vrozené poruchy vývoje mozkové kůry, zejména fokální kortikální dysplázie (FCD). Zavedli jsme specializovaný MRI protokol, díky čemuž se počet MRI-negativních pacientů se významně snížil. Do diagnostického protokolu jsme prioritně zařadili MR spektroskopii. Díky široké mezinárodní spolupráci a analýze početných souborů pacientů jsme mohli definovat klinický obraz a charakteristické diagnostické nálezy u jednotlivých histologických podskupin FCD. Ukázali jsme, že tyto histologické podskupiny lze předoperačně diferencovat, což může mít praktický význam při volbě epileptochirurgických postupů. Demonstrovali jsme, že pooperační prognóza pacientů s MRI-negativní fokální epilepsií závisí nejvíce na schopnosti detekovat a kompletně resekovat dysplastický kortex. Definovali jsme kritéria kompletnosti epileptochirurgické operace v dětském věku. Realizovali jsme podrobné neuropatologické studie s cílem analyzovat etiopatogenezi farmakorezistentní epilepsie. Imunohistochemické studie prokázaly dobrou korelaci mezi histologickým typem FCD a počtem inhibičních GABAergních interneuronů. Tím jsme přispěli k pochopení mechanizmů epileptogenicity dysplastických lézí. Celkově projekt pomohl zefektivnit chirurgickou léčbu epilepsie a zvýšit kvalitu života pacientů s tímto onemocněním.

Hlavní řešitel:
Doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D․


Seznam spolupracovníků:

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ing. Milan Hájek, DrSc.
Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.