S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D․

Vytvořeno: 30. 11. 2010 Poslední aktualizace: 30. 11. 2010

NR 9487-3

 

Aktivace fibrinolytického systému pomocí kontinuálního ultrazvukového monitoringu u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a dobrovolníků


Cílem projektu bylo prokázat efekt sonotrombolýzy s použitím diagnostické 2-4 MHz sondy na fibrinolytický systém člověka, a to jak u dobrovolníků, tak u pacientů s akutní mozkovou příhodou. Druhým cílem projektu byl průkaz bezpečnosti sonotrombolýzy.


Terapeutický vliv kontinuálního ultrazvukového monitoringu (sono-trombolýzy) na urychlení rekanalizace mozkové tepny patří v posledních letech k předním tématům v oblasti cerebrovaskulární medicíny. Kromě mechanického vlivu byl na zvířecích modelech prokázán přímý vliv sono-trombolýzy na fibrinolytický systém.

Prokázali jsme, že sono-trombolýza pomocí diagnostické 2-4 MHz sondy má biologické účinky na lidský organismus, přičemž ovlivňuje jak fibrinolytický systém, tak vazodynamiku tepen. Prokázali jsme, že kromě mechanického účinku, dochází jak u zdravých dobrovolníků, tak u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou 1/ k aktivaci fibrinolytického systému, a to ke snížení hladiny inhibitorů fibrinolýzy (plazminogenu, alfa-2-antiplazminu, PAI-1) a zvýšení hladiny fibrinolytického enzymu tPA a 2/ k intermitentní vazodilataci tepenného řečiště. Všechny tyto 3 efekty jsou podstatou terapeutického účinku ultrazvuku – urychlení lýzy trombu. Zároveň jsme potvrdili, že sono-trombolýza je bezpečnou terapeutickou metodou, nebyl zaznamenán žádný vážný nežádoucí účinek. Námi publikované výsledky o vlivu sono-trombolýzy na aktivaci fibrinolytického systému a vazodynamiku tepen získali celosvětově prvenství v této oblasti.

Objasnění efektu a potvrzení bezpečnosti sono-trombolýzy jako terapeutické metody v léčbě ischemické cévní mozkové příhody přispělo k zavedení této terapeutické metody do běžné klinické praxe v iktových centrech v ČR a v budoucnu může dopomoci, aby se sono-trombolýza stala nejen v ČR, ale celosvětově standardním léčebným postupem.


Hlavní řešitel:
Doc. MUDr. David Školoudík, PhD

Jmenovitý seznam spolupracovníků:
Doc. MUDr. Roman Herzig, PhD
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.
MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
MUDr. Michal Bar, Ph.D.