Dnešní mezinárodní den dobrovolníků připomíná důležitost dobrovolnické činnosti

Vytvořeno: 5. 12. 2023 Poslední aktualizace: 27. 12. 2023

Už od roku 1986 si vždy 5. prosince připomínáme Mezinárodní den dobrovolníků. Ten má za cíl upozornit, jak moc významné a důležité jsou pro společnost dobrovolnické činnosti a zejména samotní dobrovolníci. Za vyhlášením tohoto dne stojí Organizace spojených národů.

Dobrovolnická činnost je prováděna v mnoha oblastech a zdravotnictví není výjimkou. Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních v České republice je velice přínosné nejen pro pacienty, ale i pro zdravotnická zařízení a jejich zaměstnance. Dobrovolníci zde pomáhají zdravotníkům v péči o pacienty a umožňují lékařům a sestrám soustředit se na poskytování kvalitní odborné zdravotní péče. Nenahrazují práci odborného zdravotnického a pomocného personálu, ale pomáhají jiným způsobem, který přispívá k uzdravení pacientů.

“Rád bych při příležitosti tohoto dne poděkoval všem dobrovolníkům. Vaše práce je mimořádně záslužná a já si jí nesmírně vážím. Našim zdravotnickým zařízením přináší Vaše činnost nedocenitelnou pomoc i posílení lidského přístupu a psychické podpory pacientů,” uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Zapojení dobrovolnické laické pomoci do systému zdravotní péče má v ČR více než dvacetiletou historii. Dobrovolníci v nemocnicích mohou působit na mnoha odděleních pro dětské i dospělé pacienty, a to i v náročnějších oborech zdravotní péče např. na onkologii, na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, v hospicové a paliativní péči a dalších.

Více informací o dobrovolnictví ve zdravotnictví naleznete zde.